Het gemeentehuis

Van bestuurlijk naar multifunctioneel centrum

Tijd van televisie en computers

Van 1857 tot 1969 was het gemeentehuis van Hellendoorn gevestigd aan de Dorpstraat in het oude kerkdorp, het tegenwoordige Noaberhuus. Vóór die tijd werden de gemeentezaken afgedaan in een kamer van het woonhuis van de burgemeester. In 1969 verhuisde het gemeentehuis naar Nijverdal, dat sinds jaar en dag de grootste kern van de gemeente was. Tot op de dag van vandaag kijken veel Hellendoorners met gemengde gevoelens op deze overgang terug.

Opening van het gemeentehuis

De opening van het nieuwe gemeentehuis vond plaats op 11 september 1969 door de Commissaris van de Koningin in Overijssel, O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden. De bevolking zette met succes een actie op touw om het nieuwe gemeentehuis te verfraaien met een carillon, dat sindsdien een inmiddels vertrouwde klank in het centrum van Nijverdal laat horen. De openingsplechtigheid ging gepaard met onrust. Jongeren verweten de gemeente in deze roerige jaren gebrek aan visie en beleid op allerlei terreinen. Op de dag van de opening van het gemeentehuis voerden zij in een grote optocht een kist met een pop mee. "Jan Salie's Hellevaart" stond op de meegenomen spandoeken. Aanvankelijk verliep de optocht rustig, totdat "Jan Salie" in de vijver bij het nieuwe gemeentehuis werd gekieperd. Het liep vervolgens volledig uit de hand. Op de Grotestraat werd een auto in de brand gestoken en de politie greep met harde hand in. Het bleef daarna nog lang onrustig in Nijverdal.

Huis voor Cultuur en Bestuur

De gemeente Hellendoorn bleef hard groeien. Na 20 jaar was het raadhuis al te klein. In 1989 werd een nieuwe vleugel opgeleverd, maar ook dat voldeed niet lang. Er kwamen plannen voor een multifunctioneel gebouw waarin bestuurlijke en culturele instellingen zouden samengaan, een kulturhus. In 2005 werd begonnen met de gedeeltelijk sloop van het oude gemeentehuis en de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum met een geheel nieuw vooraanzicht. In het pand kwamen ook de VVV, een nieuw theater en de bibliotheek. De laatste twee gingen samen in een nieuwe stichting ZINiN. Het centrum werd bij de opening in 2007 Huis voor Cultuur en Bestuur gedoopt. Het ontwerp van het architectenbureau Claus & Kaan kreeg de publieksprijs voor architectuur.

Ontmoetingsplek

Het Huis voor Cultuur en Bestuur beoogt een ontmoetingsplek te zijn voor de hele gemeente Hellendoorn. Die opzet lijkt geslaagd. Het ZINiN Theater en de bibliotheek trekken veel publiek. De hal is regelmatig in gebruik voor allerlei manifestaties en kleinschalige culturele evenementen. Vooralsnog lijkt bestuurlijk en cultureel Hellendoorn met de nieuwe behuizing uit de voeten te kunnen. Het centrum van Nijverdal ondergaat intussen een ingrijpende metamorfose, waardoor het kulturhus achter een modern flat- en winkelgebouw is verdwenen.