Orpheus

Het Bathmense verenigingsleven

Tijd van wereldoorlogen

Een toneelvereniging en een zangvereniging zijn de oudst bekende Bathmense verenigingen, naast de Oranjevereniging. Aan het begin van de 20ste eeuw bestond de toneelvereniging "Vondel". Een gemengde zangvereniging telde toen onder de leden bekende namen als Bessem Polak, Volkers, Wilmink en Te Winkel. Enkele jaren later ontstond toneelclub "Jong Bathmen" waar de Bathmense jeugd zijn talenten toonde. Tegenwoordig speelt jong Bathmen toneel onder de paraplu van de Plattelandsjongeren. Vóór de Tweede Wereldoorlog genoten de inwoners van ons dorp van de jaarlijkse revue. Die revue was in de wijde omgeving bekend en is nu nog als revuegezelschap "De Battumse Revue" aanwezig in het huidige gemeenschapsleven. Ook de stichting Openluchtspel Bathmen zet een traditie voort door elke vijf jaar met een groot openluchtspel te komen.

Muziekvereniging Orpheus

Al in 1905 werd een gezelschap opgericht met de naam Orpheus, maar deze harmonie ging na 20 jaar ter ziele. In 1930 ontstond de nieuwe muziekvereniging Orpheus, die tot op de dag van vandaag tal van activiteiten in Bathmen luister bij zet. Meester Rutgers, hoofd van de Dorpsschool, was in de eerste decennia van de 20ste eeuw de drijvende kracht achter veel verenigingen. Hij werd de eerste voorzitter van Orpheus. Regelmatig wees hij op school leerlingen aan om lid te worden van Orpheus en zorgde zo mede voor de nieuwe aanwas van leden. Orpheus nam en neemt regelmatig deel aan concoursen en bracht menige prijs mee naar Bathmen. Tot de jaren vijftig van de 20ste eeuw had de muziekvereniging alleen mannelijke leden. Annie van Zee en Janny van der Meij werden toen de eerste vrouwelijke muzikanten. Tegenwoordig heeft Orpheus ook een majorettenkorps.

De Algemene Bathmense Sportvereniging (ABS)

In 1918 ontstond voetbalvereniging ABS, maar die club verdween in 1928. Mede op initiatief van meester Rutgers werd op 7 augustus 1930 opnieuw een Algemene Bathmense Sportvereniging opgericht. Meester Rutgers werd ook hier de eerste voorzitter. Voetbal, gymnastiek en atletiek gingen van start, maar alleen voetbal floreerde. De afdeling gymnastiek ging pas bloeien in 1940; in 1942 kwam hieruit de handbalafdeling voort. Met de komst van nieuwe inwoners in Bathmen vanaf de jaren vijftig kreeg ABS nieuwe takken van sport. Met onder meer volleybal, badminton, judo en trimmen groeide de club uit tot de huidige omnisportvereniging.
Naast ABS werd in 1950 op initiatief van dokter Westra, dokter Velds en meester van Straalen de Tennis Club Bathmen (TCB) opgericht. Later ontstond ook Tennisclub Salland.

Vitaal verenigingsleven

Er bestaan in Bathmen momenteel meer dan 40 verenigingen. De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen "NBvP Vrouwen van Nu" heeft hier de grootste afdeling van het land. Activiteiten van de Bathmense Beeldende Kunstkring BBKK, de Bathmense Muziekkring en de Oudheidkundige Kring Bathmen trekken veel bezoekers. Al die verenigingen, van de kleine bijenvereniging tot de grote omnisportvereniging ABS, hebben een belangrijke functie in de dorpsgemeenschap en dragen bij aan de leefbaarheid van Bathmen.