Het zwaard van Bloys van Treslong

Tijd van ontdekkers en hervormers

Een bijzonder zwaard

In de eeuwenoude Michaelskerk van Oosterland op Wieringen hangt een zwaard. Het is niet zomaar een zwaard, maar het het zwaard van Willem Bloys van Treslong. Een groot zwaard en met zilver beslagen. Hoe het daar terecht is gekomen is een bijzonder verhaal.

Strijd tussen de Spanjaarden en prins Willem van Oranje van Holland

In 1567 was Filips II de katholieke koning van Spanje. In Holland waren er mensen die niet katholiek wilden blijven maar protestant. Een van hen was Willem Bloys van Treslong. Zij kwamen in opstand onder leiding van prins Willem van Oranje. Dit leidde tot een oorlog tussen Filips II en prins Willem van Oranje.

De watergeuzen

Filips II stuurde een groot leger naar Holland. Willem Bloys van Treslong voerde samen met anderen strijd op zee. Met snelle scheepjes deden ze hij aanvallen op Spaanse koopvaarders. Ze hadden als bijnaam de watergeuzen en roofden de boten leeg. Niet alleen bij de Spanjaarden waren de watergeuzen gevreesd. Ook bij de Noord-Hollandse bevolking stonden ze niet goed bekend. Als de watergeuzen op het water niet genoeg konden plunderen gingen ze aan land in Noord-Holland. Hier lieten ze plunderend een spoor van verwoesting achter.

In het nauw op Wieringen

In maart 1572 zat Willem Bloys van Treslong met drie schepen vast in het ijs bij Wieringen. Bij een strooptocht over het eiland kwam hij woedende Wieringer boeren tegen. Ook werden zijn schepen belaagd door Spaanse soldaten. De Wieringer boeren wilden zijn schepen los hakken, maar alleen als hij ze nooit meer zou lastigvallen. Hiervoor moest hij wel zijn zwaard achterlaten. Dit is het zwaard dat nu in de Michaelskerk hangt. Treslong kon door de hulp van de Wieringers met zijn schepen wegkomen uit het ijs. Hij voerde de watergeuzen aan bij de bevrijding van Den Briel.

1574 De schans van Texel

Na de verovering van Den Briel ging de oorlog verder in het noorden van Holland. Alkmaar werd belegerd door de Spanjaarden en de Spaanse vloot werd verslagen op de Zuiderzee. Willem van Oranje versterkte de verdediging van het Noorderkwartier. Ook bij de versteviging van de zeegaten speelde hij een rol. De toegang van de zeegaten werd moeilijker gemaakt door de aanleg van schansen. De schansen kwamen bij het Marsdiep en op Wieringen. Fort de Schans op Texel is nu nog steeds te zien. Het speelde een belangrijke rol bij de kustverdediging en bij bescherming van de scheepvaart.