Huisduinen en Egmond

Tijd van steden en staten

Een groot religieus centrum

In 922 was er al het klooster Egmond. Het begon als klooster voor de nonnen, maar de nonnen verhuisden naar Bennebroek. Nu werd het een abdij voor benedictijner monniken. De monniken behoorden tot de rooms-katholieke leefgemeenschap. Ze kwamen uit Gent. Het klooster Egmond was het eerste grote religieuze centrum van de Noordelijke Nederlanden. Het lag in het gebied tussen Huisduinen en Callantsoog.

Rijker en rijker

Van de Hollandse graven kreeg het klooster hoeves en landerijen. Op de hoeves woonden boeren die hun oogst moesten afstaan aan het klooster. Al snel kregen de nonnen en monniken nog meer grond en boeren erbij. Ook van deze boeren kreeg het klooster de oogst. De voorraadschuren bij het klooster raakten voller en voller. Rond het jaar 1000 was de abdij een economische grootmacht geworden. Het bezit van de abdij lag in het hele graafschap Holland en zelfs daarbuiten.

Dijkenbouwers

De monniken hadden veel last van het water. Daarom begonnen ze met het bouwen van dijken. In 1105 legden zij de Zanddijk bij Bakkum aan. Dit was om de landerijen ten zuiden van de abdij te beschermen. In de twaalfde eeuw volgden er nog meer dijken bij Schoorl en de Abtskoog bij Hargen. Maar dit was niet genoeg. Bij de stormvloed van 1170 en 1196 brak de zee op verschillende plaatsen door de duinenrij. Er onstaan diepe zeegaten. Het Marsdiep, de Zijpergaten tussen Petten en Callantsoog en het Heersdiep tussen Callantsoog en Huisduinen.

Huisduinen

In 866 wordt voor het eerst de naam 'Husiduna' vermeld. Husiduna was de oude naam voor Huisduinen. De naam Husiduna staat op een lijst van kerkelijke goederen van de Utrechtse Maartenskerk. Het water in het gebied bij Huisduinen spoelt steeds een stuk van de duinenrij weg. Daarom wordt het dorp steeds landinwaarts verplaatst. Bij de stormvloed van 1170 en 1196 spoelt er zoveel grond weg dat Huisduinen een Waddeneiland wordt. Pas rond 1800 wordt het weer verbonden met het vasteland.

In bezit van de heren van Egmont

Door de stormvloed had de abdij van Egmond veel grond verloren en trok zich terug uit dit gebied. Het eiland Huisduinen gaven de Hollandse graven te leen aan de heren van Egmont. De heren van Egmont kregen zo nog meer macht. Eerst waren ze waarnemers maar ze kreeg steeds meer zelfstandige macht. Vanaf 1486 voerden zij de graventitel. Het wapen van Den Helder is afgeleid van het wapen van de heren van Egmont.