Trechterbekervolk in de Noordkop

Tijd van jagers en boeren

De eerste bewoners

Al ruim vijfduizend jaar wonen er mensen in de Noordkop. Uit die tijd is er niet veel te zien in het landschap, maar wel veel in de grond gevonden. Een bijzondere vondst was een boomstamkano in de Wieringermeerpolder. Uit die vondsten zijn we veel te weten gekomen over de eerste inwoners. Bijvoorbeeld hoe ze leefden en waar ze woonden.

Scherven en gereedschap

Bij opgravingen kwamen er bijvoorbeeld verschillende soorten gereedschap en scherven uit de grond. Het gereedschap is gemaakt van been en van steen. De werktuigen zoals bijlen en speerpunten werden gebruikt bij het dagelijks leven. De opgegraven scherven van aardewerk hebben een bijzondere vorm. Ze waren ooit deel van bekers in de vorm van een trechter. Daarom heten deze mensen het Trechterbekervolk. Zij zijn de eerste bewoners van Noord- en West-Nederland.

Niet alleen in Noord-Holland

De mensen van het Trechterbekervolk woonden ook in Drenthe. Daar zijn er ook resten gevonden. Niet in de grond maar op de grond, namelijk hunebedden. Dit zijn begraafplaatsen, gemaakt van reusachtige stenen.

Een nat gebied

Een bijzondere vondst was de boomstamkano. Deze kano is gemaakt van een uitgeholde boomstam. De kano werd gebruikt voor de jacht, het transport en de visvangst. Het gebied waar de mensen leefden was heel nat. De bevolking woonde op hogere delen in het land, op strandwallen en op de oevers van kreken. Ze leefden van akkerbouw en daarnaast van de opbrengst van visvangst en de jacht. De mensen van het Trechterbekervolk waren de eerste bewoners van de Noordkop.

Landschap dat steeds verandert

De Noordkop was een gebied waar heel veel water was. De hele kust van Noord-Nederland en de tegenwoordige IJsselmeerpolders was een gebied van kwelders en kreken. 150.000 jaar geleden lag er landijs in Noord-Nederland. Toen het ijs ging smelten werden er puin en stenen verplaatst. De grote zwerfkeien bij Westerklief zijn hier een overblijfsel van. Het landschap van Noordkop verandert steeds door de invloed van het water. Er komt land bij en soms verdwijnt er land.