Noordkoppers en Romeinen

Tijd van Grieken en Romeinen

De Friezen

Ongeveer tweeduizend jaar geleden veroverden de Romeinen ons land. De noordgrens van het Romeinse Rijk liep tot aan de grote rivieren. Van Nijmegen langs Utrecht tot aan Katwijk aan Zee. Het gebied boven de grote rivieren noemden de Romeinen 'Frisia' en de inwoners 'Frisii'. Dit zijn andere woorden voor Friesland en de Friezen. Plinius, een Romein, beschreef als eerste de Friezen. Hij vond het maar niks. Een volk dat leefde op terpen in een nat en moerassig gebied. De Romeinen hadden niet zoveel interesse om het gebied van de Friezen te veroveren.

Gevecht om runderhuiden

De Friezen betaalden elk jaar een aantal runderhuiden aan de Romeinen. Dit was een soort belasting. Toen in 28 n. Chr. de Romeinen meer runderhuiden wilden hebben, kwamen de Friezen in opstand. Het meest noordelijke fort Castellum Flevum lag bij het tegenwoordige Velsen, aan de oever van het oer-IJ. De Friezen waren zo boos dat ze het havenfort Castellum Flevum aanvielen. Hierbij werd een groot aantal Romeinen gedood. Na deze aanval trokken de Romeinen zich in 47 n. Chr. definitief terug achter de oude Rijn.

Romeinse invloed

Ook al leefden er in de Noordkop zelf geen Romeinen, dit betekende niet dat ze er nooit kwamen. Door allerlei vondsten weten we dat er contact was tussen de Friezen en de Romeinen. Er was ruilhandel tussen de twee volken. De Friezen bakten hun eigen aardewerk en weefden hun eigen kleding. IJzer en wol ruilden de Friezen voor Romeins aardewerk en bronzen voorwerpen. Of ze kregen geld voor hun producten. Dit weten we door de vondst van munten en aardewerk.

Een bijzondere vondst

Toevallig was de Haagse schilder Pieter van Cuyk in 1777 op Texel. Hij maakte schetsen van een bijzondere vondst. Bij het gehucht De Waal vond een boer Romeinse wapens en een deel van een paardenhoofdstel. Van die voorwerpen is er niks meer te vinden. Gelukkig zijn er nog wel de tekeningen. Archeologen hebben de schetsen onderzocht. We weten nu dat het een tekeningen zijn van een belangrijke Texelaar. Hij had zich laten begraven in een crematiegraf volgens Romeinse gebruiken. En misschien was hij wel ruiter geweest bij het Romeinse leger.