Naar de bollen

Het is niet eens zo lang geleden dat Heemstede en Bennebroek een letterlijk bloeiende bloembollencultuur kenden en in een adem genoemd werden met andere dorpen uit de Bollenstreek.

Tot driemaal toe presenteerde Heemstede zich zelfs als het visitekaartje van de bollenteelt. Dat was in het voorjaar van 1925, 1935 en 1953, toen op een terrein bij Groenendaal tentoonstelling de Flora plaatsvond. Van heinde en verre kwamen vakmensen en belangstellenden daar kennisnemen van de nieuwste soorten bloembollen en genieten van de bollenpracht. Tuinarchitecten hadden op het terrein aan de Vrijheidsdreef ieder keer weer voor een ruim opgezet wandelpark gezorgd.

Overal bollenvelden
Al generaties lang werd in vele Heemsteedse families deze cultuur van vader op zoon overgebracht. Elk voorjaar werd het dorp opgeluisterd door de kleurrijke bollenvelden die zich langs de doorgaande wegen uitstrekten. Er waren ook veel firma's gevestigd die de export van de bollen voor hun rekening namen. De enkele karakteristieke bollenschuren die nu nog overeind staan, zijn een herinnering aan die tijd. De bloembollenteelt was een belangrijke bedrijfstak voor de Heemsteedse bevolking. Als de gemeente Heemstede in 1913 het landgoed Groenendaal niet had gekocht, zou het waarschijnlijk eveneens tot bollenvelden zijn versnipperd. Ook de telers aasden namelijk op dit nog ongerepte gebied.

Schaduwzijde
Toch had deze bloembollenteelt ook een schaduwzijde. Ze was namelijk bijna geheel afhankelijk van de export. Internationale politieke ontwikkelingen en de wereldoorlogen bepaalden de groei en de neergang van deze cultuur en beschikten zo over het bestaan en het levensonderhoud van talloze gezinnen.

Nieuwbouwwijken
Na de laatste Flora van 1953 was het snel gedaan met de bloembollenteelt in Heemstede. Heemstede koesterde zijn imago van forensengemeente. Steeds meer bollenvelden maakten plaats voor nieuwbouwwijken. De ernstige woningnood na de Tweede Wereldoorlog vereiste versnelde sociale woningbouw. De bollenschuren raakten in verval. Heemstede was geen onderdeel meer van de Bollenstreek.

Slechts het jaarlijkse bloemencorso dat op het einde van de maand april nog altijd over de Herenweg naar Haarlem trekt herinnert aan deze eens zo bloeiende bloembollencultuur.