Heemstede breidt uit

Jan Stuyt en Joseph Cuypers, de Berlages van Heemstede

Door de komst van de tram (1881) was Heemstede makkelijker bereikbaar geworden en steeds meer forensen vestigden zich hier. Nieuwe woningen werden gebouwd, om te beginnen in het noorden van de gemeente (Bosch en Vaart, Haarlemmerhoutpark), dat toen nog bij Heemstede hoorde maar in 1927 werd geannexeerd door Haarlem.

De gemeente ontwikkelde steeds meer initiatieven. Daarvoor was het nodig dat er een nieuw raadhuis kwam, gebouwd in 1906-1907. Wegen werden verbeterd, er werd een gasfabriek gebouwd (1908) en rioleringen en waterleiding (1910) aangelegd. Ook kwam er een gemeentelijke reinigingsdienst en straatverlichting met gaslantaarns.

'Nieuwe tijden, nieuwe dingen'
Deze tekst prijkt in sierletters op de toegangspoort van ambachtelijk smeedwerk boven een brug over de Blekersvaart. De brug geeft toegang tot een wijk met sociale woningbouw, het Res Novaplein en omgeving. In 1909 planmatig aangelegd tussen Blekersvaart en Binnenweg, de belangrijkste doorgaande weg van het dorp. Aan de andere zijde van de Binnenweg en ligt nog een volkswijk met sociale woningbouw, de Eikenlaan en omgeving.

Het is allemaal het werk van de architecten Jan Stuyt en Joseph Cuypers. De woningwet van 1901 gaf besturen van steden en kleine gemeenten de mogelijkheid om op planmatige wijze woningen te bouwen. Met deze wet wilde de regering verkrotting, sloppenvorming en sociale ontworteling bestrijden. Er moesten wijken worden gebouwd die voor de loonarbeiders een paradijselijke uitstraling zouden hebben. Tot verheffing van het verpauperde deel van de bevolking. Plaatselijke woningbouwverenigingen moesten het initiatief nemen en het beheer voor hun rekening nemen.

De tekst 'Nieuwe tijden, nieuwe dingen' is een verwijzing naar de pauselijke encycliek Rerum Novarum, waarin de katholieken werden opgeroepen zich in te zetten voor de leefomstandigheden van de minder bedeelde bevolkingsgroepen. Ook de naam van het Res Novaplein verwijst naar dit pauselijke schrijven. Jan Stuyt en Joseph Cuypers waren katholieke architecten die bouwden voor een katholieke woningbouwvereniging, Berkenrode.

Uitbreidingsplan
De wijken rond het Res Novaplein en de Eikenlaan maakten deel uit van het door Cuypers en Stuyt in opdracht van de gemeente opgestelde Uitbreidingsplan van Heemstede. De woningwet van 1901 bepaalde namelijk ook dat steden en kleine gemeenten zo'n plan moesten opstellen. Er mochten niet zomaar in het wilde weg huizen worden gebouwd; ze moesten passen in een door de plaatselijke overheid opgesteld uitbreidingsplan.

Cuypers en Stuyt vonden de inspiratie voor hun plannen in de tuinsteden die in Engeland voor de burgerlijke klasse waren aangelegd: ruim opgezet en met fatsoenlijke woningen en veel groen. In Heemstede moesten huizen gebouwd worden die de gemeente het aanzien zouden geven van een moderne en welvarende forensengemeente. Een groot deel van Heemstede is in de loop der jaren opgezet en ingericht naar dit uitbreidingsplan, met als klapstuk en als ruggengraat de Heemsteedse Dreef, maar ook met de arbeiderswoningen aan het Res Novaplein. Met hun plannen hebben Cuypers en Stuyt het gezicht en het karakter van Heemstede voor een belangrijk deel bepaald. Zij hebben Heemstede veranderd van een onsamenhangend dorp tot een forensenplaats met een samenhangende ruimtelijke structuur.

Verdere bijdragen
Maar met het uitbreidingsplan houdt hun bijdrage aan het uiterlijke aanzien van Heemstede nog niet op. Ze ontwierpen ook het raadhuis. Cuypers ontwierp het Post- en Telegraafkantoor aan de Raadhuisstraat 22a-24a (hoek Postlaan), alsmede de aula en de ingangspartij van de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan. Als klap op de vuurpijl werd Stuyt door de bisschop van Haarlem belast met het ontwerp van het kleinseminarie Hageveld. Hier moest de toekomstige generatie priesters van het bisdom worden opgeleid. De hoog oprijzende koepel vormt de absolute blikvanger van de wijde omgeving en is het symbool van de Roomse trots - net als de Bavokathedraal aan de Leidsevaart in Haarlem, die dan weer een ontwerp is van Joseph Cuypers.

Cuypers en Stuyt waren dus belangrijke architecten voor Heemstede, vergelijkbaar met Berlage, die voor Amsterdam het Uitbreidingsplan Zuid ontwierp.