Bekkers, de televisiebisschop

Een Rooise boerenzoon als televisieheld

Tijd van televisie en computer

Bewegende beelden op een beeldbuis? In 1951 was de eerste landelijke televisie-uitzending in Nederland! Het ging na tien jaar van wederopbouw beter met Nederland. Mensen konden rond 1960 meer geld besteden en kochten luxegoederen, zoals televisies, koelkasten en stofzuigers. Televisiekijken werd een belangrijke vrijetijdsbesteding. Sommige mensen waren bang dat de televisie een slechte invloed had op de samenleving. Bisschop Bekkers (1908 - 1966) niet. Hij was de meest geliefde bisschop die Brabant ooit kende. Hij was de enige echte 'televisiebisschop' van Nederland. Waarom kreeg hij die naam?

Wilhelmus Marinus Bekkers

Wilhelmus Marinus Bekkers werd geboren aan de Heikant in Sint-Oedenrode. Dat is nu de wijk Eerschot. Hij groeide op als gewone jongen in een boerengezin met dertien kinderen. Bekkers begreep heel goed tegen welke problemen gewone mensen aanliepen.

Een bisschop die luistert

In 1933 werd Bekkers priester in de katholieke kerk. Hij maakte carrière. In 1957 werd hij de jongste bisschop van Nederland. Hij vond contact met mensen heel belangrijk. Door bijvoorbeeld de bal af te trappen bij een voetbalwedstrijd of naar de finish van de Tour de France te gaan. Hij zei: "Ik kom naar jullie luisteren. Als ik dat goed doe, mag ik vragen of jullie ook naar mij luisteren".

Televisiebisschop

De Katholieke Radio Omroep (KRO) vroeg Bekkers om een wekelijks praatje op TV. Elke zaterdagavond keken katholieke én protestantse Nederlanders naar de bisschop. Hij was erg populair, want hij gebruikte woorden die iedereen begreep.

Meer vrijheid

In de jaren '60 kwam er een nieuwe generatie mensen. Ze werden na de Tweede Wereldoorlog geboren. Door de industrialisatie en goed onderwijs hadden mensen het steeds beter. Jongeren gingen langer naar school en kregen meer vrije tijd en geld. Ze eisten vrijheid om eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld over hun huwelijk of over het krijgen van kinderen. Op de televisie spraken mensen over deze onderwerpen.

Een storm aan reacties

In de jaren '60 was er discussie over de anticonceptiepil. Die pil was uitgevonden om geboortes tegen te gaan. De kerk wist niet zo goed wat ze er mee moest. Mochten vrouwen de pil wel of niet gebruiken? Op televisie vertelde bisschop Bekkers over geboortebeperking: "Mensen zijn, als het eropaan komt, slechts gebonden aan hun eigen geweten." Hij vond dus dat de mensen zelf verantwoordelijk waren voor wat ze deden. Bekkers zei niets over de pil, maar hij kreeg een storm aan reacties van voor- en tegenstanders. Zelfs uit het buitenland! Sommige mensen vonden het goed dat de kerk meeging met de tijd. Andere mensen vonden het schandalig, je hoorde geboortes niet te regelen met een pil.

Kan Nederland zonder Bekkers?

Het laatste optreden van de televisiebisschop was bij Mies Bouwman, een bekende presentatrice met een populair televisieprogramma. Niet snel daarna werd bisschop Bekkers ernstig ziek en ging dood. Bekkers had zoveel betekend in de discussie over vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, dat de media zich afvroegen: "Kan Nederland zonder bisschop Bekkers?" In Sint-Oedenrode kun je nog altijd zijn standbeeld vinden. Op het kerkplein in het hart van het dorp. Want Sint-Oedenrode heeft de televisiebisschop in haar hart gesloten.

Bewegende beelden op een beeldbuis? In 1951 verscheen de eerste televisie in Nederland! Het ging goed met Nederland. Mensen konden meer geld besteden en kochten luxegoederen, zoals televisies, koelkasten en stofzuigers. Televisie werd een belangrijk vrijetijdsmedium. Sommige mensen waren bang dat televisie een slechte invloed had op de samenleving. Bisschop Bekkers (1908 - 1966) niet. Hij was de meest geliefde bisschop die Brabant ooit kende. Hij was de enige echte 'televisiebisschop' van Nederland. Waarom kreeg hij die naam?

 

WILHELMUS MARINUS BEKKERS

Wilhelmus Marinus Bekkers werd geboren aan de Heikant in Sint-Oedenrode. Dat is nu de wijk Eerschot. Hij groeide op als gewone jongen in een boerengezin met dertien kinderen. Bekkers snapte heel goed tegen welke problemen gewone mensen aanliepen.

 

EEN BISSCHOP DIE LUISTERT

In 1933 werd Bekkers priester in de katholieke kerk. Hij maakte carrière. In 1956 werd hij de jongste bisschop van Nederland. Hij vond contact met mensen heel belangrijk. Door bijvoorbeeld de bal af te trappen bij een voetbalwedstrijd of naar de finish van de Tour de France te gaan. Hij zei: "Ik kom naar jullie luisteren. Als ik dat goed doe, mag ik vragen of jullie ook naar mij luisteren".

 

TELEVISIEBISSCHOP

De Katholieke Radio Omroep (KRO) vroeg Bekkers om een wekelijks praatje op TV. Elke zaterdagavond keken katholieke én protestantse Nederlanders naar de bisschop. Hij was erg populair, want hij gebruikte woorden die iedereen begreep.

 

MEER VRIJHEID

In de jaren '60 kwam er een nieuwe generatie mensen. Ze werden na de Tweede Wereldoorlog geboren. Door de industrialisatie en goed onderwijs hadden mensen het steeds beter. Jongeren gingen langer naar school en kregen meer vrije tijd en geld. Ze eisten vrijheid om eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld over hun huwelijk of over het krijgen van kinderen. Op televisie spraken mensen over deze onderwerpen.

 

EEN STORM AAN REACTIES

In de jaren '60 was er discussie over de pil. Die was uitgevonden om geboortes tegen te gaan. De kerk wist niet zo goed wat ze er mee moest. Mochten vrouwen de pil wel of niet gebruiken? Op televisie vertelde bisschop Bekkers over geboortebeperking: "Mensen zijn, als het eropaan komt, slechts gebonden aan hun eigen geweten." Hij vond dus dat ze eigen verantwoordelijkheid hadden. Bekkers zei niets over de pil, maar hij kreeg een storm aan reacties van voor- en tegenstanders. Zelfs uit het buitenland! Sommige mensen vonden het goed dat de kerk meeging met de tijd. Andere mensen vonden het schandalig, je hoorde geboortes niet te regelen met een pil.

 

KAN NEDERLAND ZONDER BEKKERS?

Het laatste optreden van de televisiebisschop was bij Mies Bouwmans, een bekende presentatrice met een populair programma. Niet snel daarna werd bisschop Bekkers ernstig ziek en ging dood. Bekkers had zoveel betekend in het geven van meer vrijheid, dat de media zich afvroeg: "Kan Nederland zonder monseigneur Bekkers?" Je kunt in Sint-Oedenrode nog altijd zijn standbeeld vinden. Op het kerkplein in het hart van het dorp. Want Sint-Oedenrode heeft de televisiebisschop in haar hart gesloten.