Watersnood

Tijd van televisie en computer

Frank ontdekt in dit item van De Canon van Lammers in Willemstad en Heijningen welke ingrijpende gevolgen de Watersnoodramp van 1953 voor West-Brabant heeft gehad.

Klik op het logo van De Canon van Lammers in de rechterkolom om het filmpje te starten.

Let op: Wij adviseren docenten die dit item in de klas willen vertonen eerst even zelf naar het betreffende filmpje te kijken om te kunnen inschatten of zij het geschikt achten voor vertoning aan de leerlingen.

De Canon van Lammers is een coproductie van Erfgoed Brabant en Omroep Brabant.