Werkverschaffing in crisistijd

Tijd van wereldoorlogen

Frank komt in dit item van De Canon van Lammers in het Leenderbos en in de uiterwaarden van de Maas bij Megen meer te weten over de crisis van de jaren dertig en dat de regering daarvoor een oplossing zag in de bepaald niet ongevaarlijke 'werkverschaffing'.

Klik op het logo van De Canon van Lammers in de rechterkolom om het filmpje te starten.

Let op: Wij adviseren docenten die dit item in de klas willen vertonen eerst even zelf naar het betreffende filmpje te kijken om te kunnen inschatten of zij het geschikt achten voor vertoning aan de leerlingen.

De Canon van Lammers is een coproductie van Erfgoed Brabant en Omroep Brabant.