Crisis in Brabant

Tijd van wereldoorlogen

Tijdens de jaren dertig van de twintigste eeuw bevond de economie zich in een wereldwijde crisis. Deze periode staat ook wel bekend als de 'Grote Depressie'. Het begon met het ineenstorten van de Amerikaanse beurs in 1929, maar geleidelijk spoelden de economische problemen ook over Nederland heen. En uiteraard ontsprong ook Noord-Brabant de dans niet. Met werkverschaffingsprojecten probeerde men iets te doen aan de werkeloosheid. Zo werd een deel van de Groote Heide bij Leende veranderd in bos.