De Eerste Wereldoorlog

Tijd van wereldoorlogen

Van 1914 tot 1918 woedde de Eerste Wereldoorlog. Vier jaar lang, dag in dag uit, werd er fel gevochten, vooral in Europa. Door zich neutraal op te stellen, wist Nederland buiten schot te blijven. Toch had de oorlog een grote impact op ons land, met name in Noord-Brabant en de andere grensprovincies. De opvang van een miljoen gevluchte Belgen zorgde voor een zware last. Indruk maakte ook de strenge grensbewaking met de levensgevaarlijke 'dodendraad'.