Bloei in de kunsten

De Nederlandse schilderkunst van de Gouden Eeuw wordt wereldwijd beschouwd als een van de belangrijkste stromingen in de kunst. Boegbeeld daarvan is de Hollander Rembrandt van Rijn (1606 of 1607-1669), bekend door zijn opvallende spel met licht en donker.
Kunst is een spiegel van de maatschappij waarin ze gemaakt wordt. De Hollandse schilderijen uit de zeventiende eeuw brengen niet alleen het succes van de handelsgeest in beeld, maar ook de strenge protestantse regenten en handelaars.
Rembrandt en zijn tijdgenoten bouwden voort op de traditie van hun vakgenoten uit de voorgaande eeuwen. Met name de Brabanders Jeroen Bosch, Pieter Bruegel en Peter-Paul Rubens hadden een directe invloed op de Gouden Eeuw. Ook in hun schilderijen zie je de stormachtige ontwikkelingen van de maatschappij weerspiegeld.