Grafheuvels

Tijd van jagers en boeren

Noord-Brabant ziet er tegenwoordig heel anders uit dan vroeger. Niet alleen wonen er nu meer mensen dan ooit in de geschiedenis van deze streek - bijna 2,5 miljoen - ook het landschap is ingrijpend veranderd. Het grootste gedeelte daarvan was in de prehistorie een nauwelijks bewoond gebied. Brabant lag tijdens verschillende ijstijden weliswaar niet onder het honderden meters dikke landijs, maar het was hier wel extreem koud. Er groeiden geen bomen; alleen gras, mos en kleine struiken. Brabant was een toendra. Van langdurige bewoning was in de prehistorie geen sprake, maar er zwierven wel degelijk mensen rond. Na verloop van tijd begonnen zij ook sporen na te laten, niet in de vorm van de hunebedden zoals we die in Drenthe vinden, maar in andere grote monumenten: grafheuvels.