Stormvloeden

raamwerk: landschap en water

Door de eeuwen heen hebben stormvloeden het Oldambt geteisterd, talrijke slachtoffers gemaakt en grote materiële schade veroorzaakt. Het herstel van de dijken vergde soms jaren. De Sint Maartensvloed van 1686, waar 482 mensen de dood vonden, was de zwaarste storm die het Oldambt ooit heeft getroffen. Na de kerstvloed van 1717 was het voorspoedig dijkherstel te danken aan Thomas van Seeratt, die de verwaarloosde dijken in kaart bracht en verbeterde dijkprofielen ontwierp.