De strijd met Bommen Berend

raamwerk: krijg en opstand

Eind september 1665 deed Christoph Bernard van Galen, bisschop van Münster een inval in Oost-Nederland. Diverse plaatsen in het Oldambt vroegen sauvegarde en stelden zich daarmee onder de hoede van de bisschop. Maurits van Nassau wist in november 1665 het gebied te bevrijden. In april 1666 moest Van Galen een eerloze Vrede van Kleef accepteren. In het rampjaar 1672 verscheen de bisschop wederom met zijn troepen. Grote delen van het Oldambt werden bezet. Na de mislukte belegering van de Stad Groningen trokken de Münsterse troepen zich terug op de vesting Winschoten, waaruit zij na een felle strijd door kolonel Jorman werden verdreven.