De bijl van Beerta

Tijd van jagers en boeren

Vuurstenen bijlen zijn de getuigen van de vroegste bewoning in het Oldambt, in de Nieuwe Steentijd en de Vroege Bronstijd. De bijlen zijn vermoedelijk offergaven, die de bedoeling hadden het oprukkend veen tegen te houden. Dat is niet gelukt. Het Oldambt is daardoor lange tijd slecht bewoonbaar gebleken. Dat blijkt uit de afwezigheid van archeologische vondsten.