De stad wordt baas in eigen huis

Tijd van steden en staten

De prefect, als permanente belangenbehartiger van de Utrechtse bisschop, wordt gedwongen om de meeste van zijn bevoegdheden in te leveren en de bisschop moet hierin berusten.

De handelsstad Groningen ontwikkelt zich meer en meer tot een onafhankelijke stad, die haar zaakjes zelf wel regelt. In 1251 wordt de prefect met behulp van Ommelanders uit de stad gezet. Hij mag zich niet meer bemoeien met het bestuur, de openbare orde en de stadsverdediging. In de 14e en 15e eeuw sluit de Stad op eigen gezag verdragen met omliggende plaatsen en regio's. Groningen slaat zijn eigen munten en gebruikt een eigen zegel en wapen (met de dubbelkoppige adelaar). Ook sluit de stad zich voor de internationale handel aan bij de Hanze. Groningen beschouwt zichzelf als een vrije rijksstad, die alleen verantwoording schuldig is aan de Duitse keizer. Deze zit gelukkig ver weg.

Afbeelding: Wapen van de stad Groningen in een gewelfknoop van de Martinikerk