Onder stoom!

De eerste stoomboten en treinen

Voor de Nijmeegse handel en industrie was de Waal erg belangrijk. Tot begin negentiende eeuw werden producten vooral vervoerd met zeilschepen. Daarna ging Nijmegen steeds vaker stoom gebruiken.

Niet alleen in de scheepvaart, maar ook op het spoor. In 1865 werd een spoorlijn naar Kleef geopend, met een station ongeveer op de plek waar nu concertgebouw De Vereeniging staat. Bij het Valkhof staat een monument ter herinnering aan de opening van deze eerste spoorlijn.

In 1825 werd de eerste Nijmeegse stoombootmaatschappij opgericht. De maatschappij begon met de stoomboot 'Willem de Eerste'. Deze voer driemaal per week naar Rotterdam en Den Haag. Het stoomschip was veel groter dan de zeilschepen en de reistijd veel korter.

De tocht van Nijmegen naar Rotterdam kostte per zeilschip minstens een hele dag. Per stoomschip was dat ongeveer zeven uur. En rond 1900 was dit zelfs nog maar vijf uur. De zeilschippers konden hier niet tegenop. De laatste twee stopten met het zeilvervoer in 1864 en richtten een tweede Nijmeegse stoombootmaatschappij op.

Al in 1845 kreeg Arnhem een spoorverbinding met Utrecht en Amsterdam. Nijmegen moest daar nog jaren op wachten, omdat hiervoor eerst twee dure spoorbruggen moesten worden aangelegd: één over de Rijn en één over de Waal. Pas in 1879 kwam de langverwachte spoorlijn naar Arnhem tot stand. Snel daarna volgden aansluitingen met Den Bosch (1881) en Venlo (1883).