Militairen in Nijmegen

Kazernes aan de rand van de stad

Aan het begin van de negentiende eeuw bouwde Nijmegen een aantal moderne kazernes aan de rand van de stad. In die periode nam het aantal soldaten in Nijmegen enorm toe. Daarom was er meer woonruimte nodig.

In 1905 werd de Krayenhoffkazerne aan de Groesbeekseweg gebouwd. Een jaar later volgde de Snijderskazerne aan de Gelderselaan. In 1911 opende de Prins Hendrikkazerne haar deuren. Samen vormden deze drie kazernes één geheel.

Zo'n negentig jaar lang was het grote terrein tussen de spoorbrug, de Groesbeekseweg en de Gelderselaan een afgesloten kazernegebied. Alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog vestigden de soldaten zich ook op andere plekken in de stad.

In de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers de kazernes van het Nederlandse leger in beslag. Na de oorlog keerden de Nederlandse soldaten weer terug naar de Prins Hendrikkazerne.

De drie kazernes werden vanaf de jaren vijftig gebruikt door de luchtmachtschool. Deze school was vanaf 1961 bekend onder de naam Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS). In 1995 vertrok deze luchtmachtopleiding naar vliegbasis Woensdrecht. Dit betekende het einde van zo'n 2000 jaar militaire aanwezigheid in Nijmegen.