Een lokale krijgsheer

Grafvondsten uit de ijzertijd

Nog ruim voordat de Romeinen hun eerste legerplaatsen inrichtten langs de Waal liepen hier al krijgers rond. Dat blijkt uit wapens die gevonden zijn in verschillende prehistorische graven.

Zo werd rond 400 voor Christus een rijke krijgsheer begraven bij de plek waar nu het Keizer Traianusplein is. In zijn graf lag naast wapens ook de enige in Nederland gevonden prehistorische strijdwagen. Hiermee paradeerde de krijgsheer waarschijnlijk langs de Waal om indruk te maken op zijn aanhangers.

In Nijmegen-Noord zijn ook prehistorische grafvondsten gedaan. Hier lagen geen wapens maar wel veel sieraden. In een grafveldje op de kruising van de Turennesingel en de Laauwikstraat werd een stuk van een halsring opgegraven. Ook lag hier de 'Man van Lent'. Zijn bronzen oorringetje en vlechtringen lagen nog naast zijn schedel.