Zalmvisserij

Bij eb worden de netten ook wel zegen genoemd, tegen de stroom in uitgevaren. Dat moet snel gebeuren want het net mag niet met de stroom mee drijven.

Het vissen

De netten zijn net zo lang als de rivier breed is. Ze zijn aan de onderkant verzwaard met zegenstenen en aan de bovenkant drijvend gemaakt met kurken.  Zo wordt de hele rivier afgesloten. Er blijft slechts een kleine opening voor passerende schepen. De vissen zwemmen tegen de stroom op rechtstreeks de netten in. Als het net wordt binnengehaald, is het volgende net alweer op weg. Het binnenhalen van de netten gebeurt aanvankelijk met paarden, later met een stoommachine.

De Holenoever

Veel zalmvangsten die tegenwoordig in Nederlandse wateren worden gemeld, betreffen eigenlijk zeeforellen. Een volwassen rijnzalm kon 40 kg zwaar en 1,5 meter lang zijn. Dat was de zomerzalm die vol en vet van zee naar "boven" zwom om te paaien en dan meestal te sterven. Het huis De Holenoever aan de Waal, ter hoogte van de Kruispoel te Doornenburg herinnert aan deze tijd. Het veerhuis annex cafe diende als opslag voor scheepsgoederen en was een centrum voor de zalmvisserij. Lange tijd zijn nog zalmbakken aanwezig geweest in de kelder van deze woning.