Romeinen in de buurt

In het latere Nijmegen bouwen de Romeinen een grote legerplaats. Die maakt deel uit van de bewaking van de noordgrens van het grote Romeinse Rijk. Ruim vierhonderd jaar wonen Romeinen hier.

Opgravingen bij de Holdeurn

In Berg en Dal bij de Holdeurn zijn potten en dakpannen opgegraven. Die zijn daar gemaakt van löss (leem) en gebakken in grote ovens. Brandhout is er in het omliggende bos genoeg.

Leemkuilen

Door het uitgraven van de leem, ontstaan er kuilen. Die leemkuilen zijn in het gebied nog goed herkenbaar. De gebakken potten en dakpannen zijn ook bestemd voor het Tiende Legioen. Dat legioen bestaat uit duizenden soldaten. 

Via Romana in Groesbeek

De meesten komen te voet. Zij lopen over wat nu de Oude Kleefsebaan en de Berg en Dalseweg is. In de Romeinse tijd heet die weg: Via Romana. Het is de belangrijke verbindingsweg naar Xanten en Keulen. Boeren voorzien de legerplaats van graan.

Waterleiding

In ’t Vilje heeft misschien een Romeinse villa gestaan. Gevonden grafresten wijzen op Romeinse bewoning. De legerplaats bij Nijmegen ligt op de stuwwal en verbruikt veel water. Vanaf het Kerstendal leggen de Romeinen een bovengrondse waterleiding aan. Nieuw onderzoek moet aantonen waar de waterleiding precies heeft gelegen.

 

Bronnen en verder lezen:

  • Klaas Bouwer, Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald (Utrecht 2003).

 

Rechten

Vereniging Heemkundekring Groesbeek , CC-BY-NC