Landgoed De Wolfsberg

Luid getimmer maakt de mensen op de Stekkenberg nieuwsgierig. Ze staan voor hun piepkleine gewitte huisjes. Over het dal heen kijken ze naar de heuvel. Die heuvel heet 'de Wolfsberg'.

Boswachters

Timmerlieden en metselaars zijn daar in de weer. Ze bouwen een groot landhuis. Dat huis is bestemd voor de rijke Amsterdamse familie Van Rijnbende. Om het huis heen bezit de familie veel grond. Het is een landgoed. De eigenaar legt prachtige lanen aan, met aan beide kanten van de weg beuken. Het levert werk op voor de arme bevolking. Jammer is wel dat je het aangelegde bos niet meer in mag. Boswachters letten op dat er geen hout wordt gekapt of wild wordt gestroopt.

Ontginnen

Er zijn meer landgoederen in Groesbeek. Je hebt vast gehoord van 'De hoge Hoenderberg' en 'De St. Jansberg'. Aan de Wylerbaan ligt landgoed 'Den Heuvel'. De eigenaren zijn rijke kooplieden en adellijke families. Ze kopen de lappen grond van de provincie Gelderland. De provincie wil dat de eigenaren de woeste gronden ontginnen. Zo komt er meer landbouwgrond. De meeste landgoederen zijn nu van natuurverenigingen. Het meeste bos is van Staatsbosbeheer. Iedereen kan er van de natuur genieten. Landhuis 'De Wolfsberg' is sinds 1930 een hotel-restaurant.

 

Bronnen en verder lezen:

  • Klaas Bouwer. Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald, Utrecht 2003.
  • C. Dijkhuis, Toen en Nu 150 & 10 jaar De Wolfsberg, Groesbeek 2010.
  • G.G. Driessen en J.D.G. Montenberg, Oud Groesbeek in woord en beeld, Nijmegen/Groesbeek 1980, p. 72-93.
  • G.G. Driessen, Groesbeek het Dorp der Verrassingen, 1900 –2000. Een eeuw dorpsgeschiedenis, Groesbeek 1999, p. 35-36.

 

Rechten

Vereniging Heemkundekring Groesbeek, CC-BY-NC