Karel de Grote

Een Frankische keizer aan de macht

In de achtste eeuw maakte het latere Gelderland deel uit van het Frankische rijk van Karel de Grote (768-814). De verovering en bekering van Saksen vormden het belangrijkste politieke thema tijdens zijn regering. Die verovering vond in drie fasen plaats, ten dele vanuit Nijmegen. In de Karolingische tijd was Nijmegen een bestuurscentrum van Europees formaat.

Karel bouwde enkele grote paltsen (paleizen) onder meer in Nijmegen, waarschijnlijk op de plek van het Valkhof. Daar vierde hij viermaal het paasfeest, de belangrijkste gebeurtenis van het kerkelijk jaar. Belangrijk was de onderwerping en bekering tot het christendom van de Saksisch edele Widukind in 785. Daarna was de Frankische politiek er in het stroomgebied van de Gelderse IJssel en het aangrenzende Westfalen vooral op gericht een deel van de Saksische adel cultureel, religieus en politiek te integreren. Na het overlijden van Karel de Grote in 814 werd het Frankische rijk verscheurd door de opvolgingsoorlogen van zijn nakomelingen.