Grenzen van Gelderland

De uitvinding van een provinciale identiteit

Een eeuwige en onveranderlijke grens van Gelderland bestaat niet. De grens is voortdurend verschoven. De grens van Gelderland is dan ook geen ontdekking, maar een uitvinding. Iedere tijd kent zijn eigen bepaling en inkleuring van de grenzen en begrensde identiteit van Gelderland.

Ofschoon de grenzen van Gelderland door de media en de provinciale politiek worden uitgedragen, staan deze voortdurend onder druk. Allereerst is er de hiërarchische nationale druk vanuit Den Haag. Daarnaast is er de verdeeldheid binnen de provincie zelf en de internationale druk op de Gelderse grenzen. Voor Gelderland wordt dat nog versterkt door de toegenomen grenspendel en de opkomst van de Euregio's: grensoverschrijdende institutionele samenwerkingsverbanden tussen grensgemeenten. In 1978 werd het grootste deel van het huidige grondgebied van Gelderland onderdeel van de Euregio Rijn-Waal. De gemeente Zutphen en de Achterhoek waren al in 1958 lid geworden van de Euregio: Enschede-Gronau. Intern en aan de buitengrens van Gelderland is sprake van een voordurende grensdynamiek.