De Limes

Romeinse Grens

Omstreeks het begin van onze jaartelling liep de grens van het Romeinse rijk dwars door Nederland, langs de Rijn en de Oude Rijn. Ten zuiden van de Rijn lagen op regelmatige afstand forten en wachttorens, met elkaar verbonden door een weg. Dit geheel vormde de limes, de grens.

In Gelderland zijn maar weinig plaatsen aan te wijzen waar met zekerheid forten hebben gelegen. Veel restanten van forten zijn verloren gegaan door overstromingen en verplaatsingen van de Rijnbedding. Ook door latere ontgrondingen en baggerwerkzaamheden zijn sporen vernield. In totaal zijn negen Gelderse locaties van forten langs de Rijn bekend. De grootste Romeinse versterking lag bij Nijmegen. Daar waren meerdere locaties, op het Kops Plateau, op de Hunnerberg en op de Valkhofheuvel, waar Romeinse soldaten de stad Oppidum Batavorum bouwden. Deze stad en het merendeel van de forten werden vernietigd tijdens de opstand van ontevreden Bataafse hulptroepen onder leiding van Julius Civilis in 69/70.