De Gelderse Oorlogen

Karel van Gelre en de Bourgondisch-Habsburgse macht

Hertog Karel van Gelre werd in 1467 geboren in Grave en overleed in 1538 in Arnhem. Decennia lang voerde hij oorlog tegen de Habsburgers om de macht in Gelre. Tussen 1501 en 1543 laaiden geregeld gevechten op. Geld speelde hierbij een opvallende rol. Karel en zijn maarschalk Maarten van Rossem worden wel militaire ondernemers genoemd. Zij investeerden in het huren van soldaten, maar die verdienden zichzelf terug doordat ze overal buit maakten in de vorm van goederen, gijzelaars en brandschat.

Het ging er niet zachtzinnig aan toe. Gijzelaars werden opgesloten, vijanden wreed gemarteld, overlopers geëxecuteerd. Karel schrok niet terug voor de plundering van kloosters. Tegelijkertijd was hij een uitstekend bestuurder die toezag op het beheer van dijken en onderhoud van sloten. Karel en zijn aanhang streefden naar herstel van de gewestelijke autonomie en oude privileges die door de centralisatiepolitiek van de Bourgondisch-Habsburgse heersers waren ondermijnd. Uiteindelijk ging Gelre als zelfstandig gewest ten onder in 1543.