Buurtschap Drie

Drie is een buurtschap in het Speulderbos. Het is één van de oudst bekende plekken in Ermelo. Drie bestaat uit enkele boerderijen, woningen, schuren en een restaurant. Het wordt omsloten door bebossing en ligt op 55 meter hoogte.

Naamgeving

In een document uit 855 wordt Drie voor het eerst genoemd als Thri. Toch worden er verschillende verhalen verteld over de naamgeving van de buurtschap, zoals drie is het getal van het aantal huizen. Een andere verklaring kan zijn: drie wegen vanuit Garderen, Putten en Speuld komen op deze plaats samen. Andere verhalen zijn dat Thri de naam is van de Germaanse/Keltische bosgod of driegen is een ander woord voor rijgen. In de oudheid rijgen/vlechten de mensen takken tot schermen.

Bewoning

Drie ligt op een stuwwal. Door de aanwezigheid van water in diverse poelen, zoals de waskolk kunnen mensen op de stuwwal wonen. De waskolk heeft een lemen bodem. Het regenwater blijft zo in de kolk staan. De kolk is voor de mensen van levensbelang. Het is de enige waterplas in de omgeving. De mensen leven in die tijd voornamelijk van de jacht. Rond 1500 zijn de boeren zich in Drie gaan vestigen. De boeren bedrijven landbouw en veeteelt volgens de potstalmethode. In een apart venster wordt over deze methode meer verteld.

Bos

Buurtschap Drie wordt rondom omgeven door boombos. Vroeger zijn de rechte hoge beuken- en eikenbomen gebruikt voor timmerhout. Hierdoor is een boombos ontstaan met veel kromme bomen. Het staat bekend als ‘het bos met de dansende bomen’. Door de hoge ligging van Drie zijn de kruinen van de hoge beuken van zeer grote afstand zichtbaar. Eeuwen geleden worden de hoge beuken door de vissers en de vrachtvaart op de Zuiderzee gebruikt als baken. De beuken zijn in 1774  geplant, maar door aantasting met schimmels in 1999 gekapt. In de twintigste eeuw is het eikenbos voor en groot deel vervangen door naaldbos.

Brandtoren

Een bosomgeving levert brandgevaar op. In droge zomers staat een brandwacht vanaf 1923 op een houten brandtoren. Hij kijkt over de toppen van de bomen heen. De bomen worden te hoog en in 1954 wordt de toren vervangen door een hogere stalen toren. Rond 1970 nemen vliegtuigjes de bosbrandbewaking over. De stalen toren is afgebroken. Alleen de fundering hiervan is nog terug te vinden.

Oorlogsmonumenten

In de bossen van Drie zijn sporen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar. In februari 1943 is een onderduikershol gegraven tussen Drie en Speuld voor verzetsmensen en mannen die niet in Duitsland willen werken. Het onderduikershol is in april 2008 met gekleurde paaltjes weer zichtbaar gemaakt in het bos.

Op een andere plek in het bos staat een oorlogsmonumentje voor de 19-jarige Jannes Born. Hij wordt bij een ander onderduikershol op 13 december 1944 door de Sicherheidsdienst neergeschoten.

Het Boshuis

Het opmerkelijkste gebouw van Drie is het Boshuis. In een apart venster wordt hierover meer verteld.