Pasqualini

Een Italiaanse vestingbouwer in Buren

Wat doet een Italiaanse vestingbouwer uit Bologna aan het begin van de 16e eeuw in Buren? Als Maximiliaan van Egmond in 1530 aanwezig is bij de kroning van Karel V in Bologna ontmoet hij de Italiaanse vestingbouwer Alessandro Pasqualini (1493-1559) en neemt hem mee naar het noorden. Door de voortdurende dreiging van Gelre is de Italiaanse kennis van verdedigingswerken bij de Van Egmonds zeer welkom. Pasqualini werkt eerst voor Floris en later voor zijn zoon Maximiliaan van Egmond. Van 1543 tot het overlijden van Maximiliaan in 1548, woont hij in Buren.

Hij verbouwt het kasteel tot een waar renaissanceslot, onder meer door de aanleg van mooi gedetailleerde open galerijen rond de binnenplaats. Dat hier gebruik gemaakt wordt van de nieuwe bouwstijl is tekenend voor de status van de opdrachtgever.

Vestingwerken

Het kasteel is gesloopt, maar nog wel zichtbaar is de bijdrage van Pasqualini aan de verbetering van de vestingwerken zowel bij het kasteel als de stad. Rond het kasteel legt hij wallen aan met zware ronde bolwerken op de hoeken van het kasteelterrein. In 1543 versterkt hij de stadsmuren met stadswallen die na de uitvinding van het buskruit niet alleen geschikt zijn voor de nieuwe vorm van verdediging maar waarop ook plaats is voor kanonnen.

Kerktoren

Een mooi nog altijd zichtbaar detail is de bijdrage van Pasqualini aan de kerktoren. Het bovenste deel van de toren, met de wijzerplaten en de houten lantaarn, is in 1665 ontworpen door de belangrijke Nederlandse architect Pieter Post. Maar de achtkantige middenbouw met de voor het classicisme zo kenmerkende pilasterstelling, rondbogen en nissen, is zonder twijfel van de hand van de Italiaanse meester.

Auteur: Coosje Berkelbach