Het geslacht Van Egmond

Heren en graven van Buren

Het geslacht Van Egmond is bekend van de Opstand tegen Spanje. Aanleiding hiervoor is de onthoofding van graaf Lamoraal van Egmond en graaf Horne in 1568. Lamoraal is familie van de Burense graven Van Egmond: Frederik (1440-1521), Floris (1470-1539) en Maximiliaan (1509-1548).

Frederik krijgt in 1472 de heerlijkheid Buren als dank voor diensten, bewezen aan de hertog van Gelre, ook een Van Egmond! Frederik is al heer van IJsselstein en wordt nog heer van Leerdam. Internationaal kiest hij ook de juiste partij en wordt kamerheer van Maximiliaan van Oostenrijk. Als Maximiliaan, mede door zijn steun, Duits keizer wordt, verheft hij heer Frederik, in 1498 tot graaf van Buren en Leerdam.

Orde van het Gulden Vlies

Zijn zoon Floris treedt in zijn voetsporen, wordt kamerheer van Filips II, bevelhebber van de Spaanse troepen en admiraal van de Spaanse vloot. (Er is nog geen conflict met Spanje!) Floris wordt ridder in de Orde van het Gulden Vlies, een belangrijke Bourgondische orde voor de Europese elite.

Internationale bekendheid

De derde Burense graaf, Maximiliaan (vernoemd naar de oude keizer) treedt in dienst van keizer Karel V met wie hij tegen de Turken vecht. In 1545 bezoekt Karel V hem op zijn Burense kasteel. Maximiliaan raakt ook bevriend met de Engelse koning Hendrik VIII die hij als afgevaardigde van de keizer bezoekt. Door de positie van de graven krijgt Buren internationale bekendheid en een bijzondere status.

Auteur: Henk Huitsing