Nieuwkomers

Nieuwkomers in het nieuwe land

Flevoland is multicultureel geworden. Er wonen veel mensen die uit een andere cultuur komen. 'Allochtonen' wordt die groep ook wel genoemd. Dat was heel anders toen de eerste polders werden drooggelegd. In die tijd woonden nog maar heel weinig allochtonen in Nederland. Daarom kwamen alleen oorspronkelijk Nederlandse - 'autochtone' - mensen naar de polders. Pas in de jaren '60 en '70 kwamen groepen mensen uit andere landen - waaronder Suriname, de Nederlandse Antillen, Turkije en Marokko - naar Nederland. Eerst trokken die naar de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Toen in de polders ook steden werden gebouwd, trokken mensen uit steden als Amsterdam naar Flevoland. Ook allochtone mensen. De trek uit de grote steden zorgde voor een multiculturele samenleving in Flevoland. Plan was Lelystad te laten groeien tot 100.000 bewoners maar deze stad werd ingehaald door Almere. Daar wonen nu al bijna twee keer zoveel mensen. Lelystad werd wel de hoofdstad van de provincie Flevoland.