Maakbare samenleving

Nieuwkomers in het nieuwe land

Willem Drees is een bekend staatsman geweest. Hij was minister-president van 1948 tot 1958. Net als vele anderen geloofde hij in een 'maakbare samenleving'. Dit betekent dat de overheid veel invloed uitoefent op de maatschappij. Drees heeft het hele Zuiderzeeproject van het begin tot het einde meegemaakt. In de tijd van Drees zagen veel andere mensen de IJsselmeerpolders als een mooi voorbeeld van de maakbare samenleving. Zij verwachtten dat de nieuwe bewoners van de polders, de kolonisten, alle tradities achter zich zouden laten. Ze zouden in het nieuwe land een nieuw leven beginnen. Onder het motto 'nieuw land, nieuwe geest' zouden ze een nieuwe maatschappij opbouwen. De overheid koos zelf de mensen die naar de nieuwe polders wilden verhuizen. Ze bepaalde ook waar deze kolonisten moesten wonen en werken. Toen er in de jaren zeventig ook steden werden gebouwd in de polder, was de tijd van de 'maakbare samenleving' al weer voorbij. Het idee dat de overheid moest bepalen waar mensen mochten wonen, werd gezien als ouderwets en bemoeizuchtig. Mensen wilden zelf kiezen of ze in Flevoland wilden gaan wonen.

Foto: De schop in de grond voor Lelystad. Fotocollectie Batavialand, Directie Wieringermeer; A.J. Boekhoven.