Het plan van Lely

Zuiderzeeproject van Lely

Cornelis Lely (1854-1929) maakte in 1891 een plan tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Het was een groot project waar eigenlijk geen geld voor was. Door twee gebeurtenissen kwam daar verandering in. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland vocht zelf niet mee, maar de meeste andere Europese landen wel. De handel kwam stil te liggen en Nederland zat bijna zonder levensmiddelen. Om het tekort aan voedsel op te lossen was meer landbouwgrond nodig. De tweede gebeurtenis was in 1916, toen gebieden rondom de Zuiderzee overstroomden.

De regering vond dat het voor de veiligheid van Nederland beter zou zijn als de Zuiderzee zou worden afgesloten en drooggelegd. De regering kwam met de Zuiderzeewet, waarin dit plan werd voorgelegd. De wet werd op 14 juni 1918 van kracht. De vissers uit de dorpen rond de Zuiderzee waren het niet eens met de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee. Zij zouden werkloos worden. Uiteindelijk kregen vele vissers een schadevergoeding voor het feit dat ze niet meer konden vissen.

De eerste polder die droogviel was de Wieringermeer in Noord-Holland (1930). De Zuiderzee werd IJsselmeer na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932. Er kon worden begonnen met het werk om de andere polders aan te leggen.

Foto: portret Cornelis Lely. Fotocollectie Batavialand.