Hindericus Scheepstra

Leren lezen met Aap, Noot, Mies

Tijd van burgers en stoommachines

Hindericus Scheepstra wordt in 1859 geboren aan de Groningerstaat in Roden. De mensen noemen hem Rieks.

Een slimme jongen

Rieks groeit op in het rustige plattelandsdorpje. De schoolmeester vindt Rieks een slimme jongen. Maar zijn gezondheid is zwak. Rieks kan beter leren dan werken, daarom gaat hij voor schoolmeester studeren in Groningen.

Schoolhoofd

Rieks is succesvol als schoolmeester. Op zijn 24e wordt hij al schoolhoofd in Dokkum. Daarna wordt hij hoofd van een school in Arnhem.

Saaie schoolboekjes

Rieks vindt de schoolboekjes maar saai. Daarom besluit hij zelf boekjes voor scholen te schrijven. Hij heeft contact met een bedrijf dat schoolboeken uitgeeft, uitgeverij J.B. Wolters. Ook deze uitgeverij vindt de schoolboekjes maar saai. Samen maken ze plannen voor nieuwe boekjes, met leuke teksten en veel plaatjes.
Jan Ligthart helpt Rieks met schrijven en Cornelis Jetses tekent de plaatjes. Samen schrijven ze veel schoolboeken en ook maken ze samen het leesplankje Aap, Noot, Mies.

Ot en Sien

In 1905 verschijnt de boekenserie Nog bij moeder. Hierin schrijft Rieks over twee buurkindertjes, Ot en Sien. Deze kleutertjes zijn nog te jong om naar school te gaan, maar ze beleven allemaal avonturen in hun eigen huis en tuin. De boekjes over Ot en Sien zijn een groot succes en worden jarenlang op scholen gebruikt om te leren lezen.

Rieks schrijft de boekjes helemaal zelf. Toch werd zijn vriend Jan Ligthart ook als schrijver genoemd. Maar dat vindt Rieks niet erg.

Band met Roden

Rieks heeft het ver geschopt. Hij wordt een belangrijke man. Hij woont op de Ossenmarkt in Groningen, waar ook allerlei hoge heren wonen.

Toch blijft Rieks een band houden met Roden. Elke zomer logeert hij wekenlang in Roden bij zijn broer op de Brink. Hij voelt zich thuis in zijn geboortedorp en gaat vaak op bezoek bij familie en vrienden. De mensen in Roden vinden Rieks geen wijsneus, want hij is altijd gewoon gebleven. Als Rieks overlijdt wil hij in Roden begraven worden.

Aan de Brink in Roden staat nu een standbeeld van Ot en Sien. Ook staat er een standbeeld van Rieks zelf. En natuurlijk de Scheepstraschool.