Drenthe en de kerk

Tijd van monniken en ridders

Willehad
Tot 800 na Christus geloofden de mensen in Drenthe in verschillende Germaanse goden, zoals Wodan en Thor. Dit veranderde toen er missionarissen uit Engeland kwamen die het verhaal van Jezus verkondigden. De missionarissen verspreidden het christelijk geloof over heel Nederland. Om succes te hebben ging de missionaris naar de mensen toe om hen te overtuigen christen te worden. Bekeren heet dat. Rond 772 kwam de missionaris Willehad naar Drenthe. Hij bezocht verschillende de dorpen om zijn verhaal te vertellen. Om zijn succes te vergroten zocht hij contact met de belangrijkste mensen. Eerst moesten Drenten niks van Willehad hebben. Ze bleven bij hun eigen geloof en Willehad keerde terug naar Engeland. Toch had Willehad's bezoek effect, zoals later bleek…..

Missionarissen
Andere bekende missionarissen zijn Clemens Willibrord ook wel Willibrordus genoemd en Bonifatius. Bonifatius kwam er slecht vanaf. Hij werd in 754 door een groep Friezen bij Dokkum vermoord vanwege het schenden van een Germaanse tempel.

Houten kerkjes
Al in 800 na Christus werden er kerken gebouwd in Drenthe. Eerst waren het kleine houten gebouwtjes. Later werden ze vervangen door stenen kerkgebouwen. Mensen hadden een plek om naar toe te gaan en naar het woord van God te luisteren. Omdat veel mensen niet konden lezen of schrijven, werd het verhaal van de Bijbel op vaste tijden in de kerk verteld. Van heinde en verre kwamen de mensen op de diensten af. Soms moesten de inwoners van Drenthe uren lopen om een dienst bij te kunnen wonen.

Kinderlijkjes
In Vries staat de oudste kerk van Drenthe, gebouwd in 820 na Christus. Toen de kerk in 1946 werd opgeknapt vond men 150 skeletjes van kinderen. Niemand weet het zeker, maar er wordt gedacht dat die kinderen indertijd aan een besmettelijke ziekte zijn overleden. Dat gebeurde vroeger wel vaker. De kinderen kwamen waarschijnlijk uit een groot gebied rondom Vries. Omdat de kerk als heilige plek werd beschouwd zijn de kinderen daar begraven.