Daar komen de Romeinen

Tijd van Grieken en Romeinen

Ken je het verhaal van de Romeinen in Drenthe? Nou, die kwamen niet. Toch is Drenthe wel veranderd toen de Romeinen, aangevoerd door Julius Caesar, 2000 jaar geleden een heel groot deel van Europa veroverden. De Romeinen hadden op één moment bijna heel West-Europa tot aan het Midden-Oosten in hun macht. Aangekomen in Nederland, moesten de soldaten de rivier de Rijn oversteken. De mensen die daar woonden wilden helemaal niet bij de Romeinen horen. Ze vochten hard terug. Omdat het gebied niet op een belangrijke handelsroute lag lieten de Romeinen het er maar bij zitten. Ze vonden dat de stammen die boven de rivier woonden onbeschaafd waren. Het was niet de moeite waard om dat gebied te veroveren.

Terug naar Rome!
In de tijd van de Romeinen was Drenthe de dunstbevolkte regio van Nederland. Er woonden mensen genaamd Germanen. Met Germanen wordt een verzameling volkeren en stammen bedoeld die rond het begin van de jaartelling een Germaanse taal spraken. De Germanen leefden in Scandinavië en Noord-Europa. De Germanen in Nederland die boven de Rijn woonden werden door de Romeinen Frisii genoemd, de Germanen onder de Rijn Bataven. De Romeinen hadden de macht in het gebied onder de Rijn.
Eerst waren de Bataven onder de indruk van de Romeinen met al hun kennis en glanzende helmen en blinkende zwaarden. Ze hielpen de Romeinen veel grond te veroveren. Later hadden ze er genoeg van en kwamen ze in opstand. 400 jaar na Christus werd het grondgebied door de Bataven teruggewonnen en moesten de Romeinen vertrekken.

Een schat!
In Drenthe werd wel gehandeld met de Romeinen. Dat weten we omdat er in Drenthe Romeinse munten zijn gevonden. Zo werd in 2008 in Anloo nog een schat gevonden met Romeinse muntstukken. Ook werden in Drenthe, onder invloed van de Romeinen, andere gewassen verbouwd, veranderde de huizenbouw en potten en aardewerk kregen andere versierselen dan ervoor. De Romeinen brachten veel goederen en etenswaren mee die de Germanen niet kenden. Zo namen ze vruchten mee uit Zuid-Europa, zoals perziken, vijgen en druiven. Maar ook kippen. Nieuw voor de Germanen waren spiegels, messen, lepels en glas. Om al die goederen te betalen gebruikten de Romeinen geld. Dat was ook nieuw voor de Germanen. Tot dat moment kende men alleen ruilhandel.