Geloven

Tijd van ontdekkers en hervormers

Katholiek
Ben jij gelovig? En heb jij hetzelfde geloof als je buurman?
Er is niet één geloof, maar er zijn vele geloven. Tegenwoordig respecteren we elkaars geloof. Vroeger was dat anders. Toen had vrijwel iedereen hetzelfde geloof. De Spaanse koning Filips II was vanaf 1555 aan de macht in Nederland. Hij was katholiek, net zoals iedereen in Nederland.

Protestants
Vanaf 1500 kwam er een nieuwe stroming, het protestantse geloof, op gang. Bij het katholieke geloof staat de kerk centraal. Volgens de katholieken kun je in de kerk God vinden. Bij de protestanten staat de Bijbel centraal. Volgens hen staat elk mens rechtstreeks met God in contact. Tegenwoordig vinden we het goed dat er meerdere vormen van geloof zijn. Vroeger was het katholieke geloof het enige echte geloof. Tegen het protestante geloof was veel verzet.

De Reformatie
In de loop van de 16e eeuw werden er steeds meer mensen protestants. Sommigen werden daarvoor opgepakt en gingen zelfs de gevangenis in. Totdat de protestanten in opstand kwamen. Zo bestormde een groep protestanten de katholieke kerken en sloegen daar alles kort en klein. De versiersels en beelden die bij de katholieke kerk horen werden kapotgemaakt. De periode waarin dit gebeurde wordt de Beeldenstorm genoemd. Het vond plaats in 1566 en staat symbool voor alle veranderingen in het geloof.

Drenthe moet ook
Terwijl in Nederland op veel plekken heftige discussies en acties plaatsvonden over het geloof, was dat in Drenthe anders. De Drenten hadden er niet een hele sterke mening over. Maar bestuurders zoals Willem Lodewijk vonden dat Drenthe toch van katholiek protestants moest worden. Alle priesters moesten kiezen: het protestante geloof aannemen of je baan verliezen.

Doe mar kalm an
Het duurde in Drenthe erg lang voordat de omslag gemaakt was. Heel veel jaren na de Reformatie waren er nog steeds weinig protestanten. Maar ook weinig katholieken. Je kunt dus zeggen dat de Drenten zich niet erg bezig hielden met het geloof.