Drenthe en de kerk

Tijd van monniken en ridders

Willehad
Tot het jaartal 800 na Christus geloofden de mensen in verschillende Germaanse goden zoals Wodan en Thor. Daarna kwamen mensen (missionarissen) uit Engeland die het verhaal van Jezus verkondigden. Zij verspreiden het christelijk geloof in Nederland. Ook in Drenthe. Om succes te hebben ging de missionaris naar de mensen toe om hen te overtuigen christen te worden. Bekeren heet dat. In Drenthe kwam Willehad. Hij bezocht dorpen in Drenthe om zijn verhaal te vertellen. Om zijn succes te vergroten zocht hij contact met de belangrijkste mensen. Eerst moesten de mensen in Drenthe niks van Willehad hebben. Toch had Willehad's bezoek effect zoals later bleek …

Houten kerkjes
Al in 800 na Christus werden er kerken gebouwd in Drenthe. Eerst waren het kleine houten gebouwtjes, waar mensen naar toe konden gaan om naar het verhaal van God te luisteren.
Later werden ze vervangen door stenen kerkgebouwen. Soms moesten de inwoners van Drenthe uren lopen om een dienst bij te kunnen wonen.

Kinderlijkjes
In Vries staat de oudste kerk van Drenthe. De kerk is gebouwd in 820 na Chr.
Toen de kerk in 1946 werd opgeknapt vond men wel 150 skeletjes van kinderen. Niemand weet het zeker, maar er wordt gedacht dat die kinderen toen aan een besmettelijke ziekte zijn overleden. Dat gebeurde vroeger wel vaker. De kinderen kwamen waarschijnlijk uit een groot gebied rondom Vries. Omdat de kerk als heilige plek werd beschouwd zijn de kinderen daar begraven.