Daar komen de Romeinen

Tijd van Grieken en Romeinen

Ken je het verhaal van de Romeinen in Drenthe?
Nou, die kwamen niet.
Toch is Drenthe wel veranderd toen de Romeinen 2000 jaar geleden een heel groot deel van Europa veroverden. De Romeinen, aangevoerd door Julius Caesar, hadden bijna heel West-Europa tot het Midden-Oosten in hun macht.
Aangekomen in Nederland, moesten de soldaten de rivier de Rijn oversteken. De mensen die aan de overkant, in de noordelijke streken woonden, wilden helemaal niet bij de Romeinen gaan horen. Ze vochten hard terug. Omdat het gebied niet op een belangrijke handelsroute lag lieten de Romeinen het er maar bij zitten. Ze vonden dat de stammen die boven de rivier woonden onbeschaafd waren. Het was niet de moeite waard om dat gebied te veroveren.

Een schat!
Toch werd er in Drenthe later wel gehandeld met de Romeinen. Dat weten we omdat er Romeinse munten zijn gevonden. Zo werd er in 2008 in Anloo nog een schat gevonden met Romeinse muntstukken. Ook werden in Drenthe onder invloed van de Romeinen andere gewassen verbouwd, veranderde de huizenbouw en kregen potten en aardewerk andere versiersels dan ervoor.
De Romeinen brachten veel goederen en etenswaren mee die de Germanen (waaronder de Nederlanders) niet kenden. Ze namen bijvoorbeeld vruchten mee uit Zuid-Europa, zoals perziken, vijgen en druiven. Maar ook kippen. Nieuw voor de Germanenwaren ook spiegels, messen, lepels en glas. Om al die goederen te betalen gebruikten de Romeinen geld. Dat was ook nieuw voor de Germanen.

Terug naar Rome!
In de tijd van de Romeinen woonden in Drenthe heel weinig mensen. De Germanen die boven de Rijn woonden werden Frisii genoemd. De Germanen die onder de Rijn woonden werden de Bataven genoemd. Hier hadden de Romeinen de macht. Eerst waren de Bataven onder de indruk van de Romeinen met al hun kennis en glanzende helmen en blinkende zwaarden. Ze hielpen de Romeinen veel grond te veroveren. Maar later hadden ze er genoeg van en kwamen ze in opstand. 400 jaar na Christus werd het Nederlandse grondgebied weer teruggewonnen en moesten de Romeinen afdruipen.