Geloven in de kerk

Oude dorpskerken

Tijd van monniken en ridders

Tot in de 9e eeuw geloofden de mensen in Drenthe niet in de christelijke god. Ze hadden hun eigen goden, zoals Wodan, Týr, Donar en Freya.

Donar en Wodan

Al deze goden hadden iets met de natuur te maken. Ze werden vereerd op speciale plekken in het bos. Wodan bijvoorbeeld, was de oppergod en god van de wijsheid en tovenarij. Hij was heel belangrijk voor de Germanen.

Wist je dat onze woensdag naar Wodan is vernoemd? Ook andere dagen van de week zijn vernoemd naar de Germaanse goden: dinsdag komt van Týr, donderdag van Donar en vrijdag van Freya. Bij Freya, de godin van de liefde, hoorde de beukenboom. Daarom sneden geliefden vroeger een hartje in de beukenboom.

De monniken komen

Aan het einde van de 7e eeuw kwamen er monniken uit Engeland en Ierland naar Drenthe. Twee van die monniken waren Ewald de Witte en Ewald de Zwarte. Zij wilden de Drenten over hun christelijke god vertellen. De beide mannen hoopten dat de Drenten zich tot het christendom zouden bekeren. Er is een mooi gedicht gemaakt over de beide Ewalden. Later werd het christendom verplicht. Keizer Karel de Grote (742-814) eiste dat iedereen in zijn rijk hetzelfde geloof zou hebben. Wie dat niet wilde, werd gestraft.

Kerken

De monniken lieten kerken bouwen. Eerst van hout, en later van steen. In Sleen, Oosterhesselen en Zweeloo staan nog hele oude kerken. Ze zijn in de middeleeuwen gebouwd. Het zijn de oudste gebouwen van deze dorpen en daarom erg bijzonder. In de 19e eeuw maakte Vincent van Gogh een schilderij van de kerk in Zweeloo.

Over de kerk van Oosterhesselen zijn altijd veel verhalen verteld, omdat de toren en de kerk zelf los van elkaar staan. Het verhaal gaat dat de inwoners van Sleen jaloers waren op de toren van Oosterhesselen. Daarom wilden ze de toren omvertrekken. De inwoners van Oosterhesselen wilden hun toren natuurlijk houden. Daarom trokken zij aan de andere kant. De toren bleef staan, maar een deel van de kerk ging kapot. In werkelijkheid is het stuk tussen de toren en de kerk, het schip, vernield. Je kunt dit nu nog zien in Oosterhesselen.
In veel dorpen kun je een kerk bezoeken, ga maar eens in die van jouw eigen dorp kijken. Daar zijn vast ook mooie verhalen over te vertellen.

Het nieuwe geloof

In de loop der tijd werd de Rooms-Katholieke kerk steeds belangrijker en machtiger. Niet alle gelovigen waren daar blij mee. Tussen 1500 en 1600 kwamen er steeds meer mensen die wilden dat het anders zou gaan in de kerk. Zij werden protestanten genoemd. De protestanten waren bijvoorbeeld tegen het vereren van heiligen. Een heilige is iemand die in zijn leven iets heel goeds heeft gedaan voor de kerk. Ook verzetten zij zich tegen de macht en de rijkdom van de kerk. Alleen Gods woord was belangrijk, want dat stond in de bijbel.

Liever naar de kroeg

In 1598 is Willem Lodewijk de baas van Drenthe, Friesland en Groningen. Hij wilde dat iedereen protestant werd. Veel inwoners van de huidige gemeente Coevorden vonden dat maar niks. Ze gingen naar de kerk, maar vooral om nieuwtjes te horen. Bijvoorbeeld over de markt en andere festiviteiten. Sommigen gingen zelfs even naar de kroeg tijdens de kerkdienst.

Strengere regels

Naar de kroeg tijdens de kerkdienst. Dat kon natuurlijk niet. Daarom kwamen er nieuwe regels. Wie toch naar de kroeg ging, kreeg een boete. Ook mochten de mensen niet meer samenwonen als ze niet getrouwd waren. En iedereen moest zijn kinderen laten dopen. De mensen vonden al die nieuwe regels niet leuk en trokken zich er niks van aan.
Maar langzamerhand werd het nieuwe geloof overgenomen. Kerken die eerst van de katholieken waren, werden nu protestantse kerken. De protestantse kerk in Coevorden is bijzonder, omdat dit nooit een katholieke kerk is geweest. Deze kerk is als protestantse kerk gebouwd.

Naar Amerika

In de 19e eeuw was een groep mensen in de huidige gemeente Coevorden het niet meer eens met de ideeën van de kerk. Zij besloten daarom om een eigen kerk te stichten. De nieuwe kerk werd geleid door dominee van Raalte uit Ommen. Maar de leden van de nieuwe kerk werden vaak gepest. Daarom besloten ze om weg te gaan. Ze vertrokken naar Amerika. Daar stichten ze een nieuwe plaats: Holland.
In Holland waren ze vrij te geloven wat ze wilden. Uit Sleen vertrok ook een grote groep mensen. Als herinnering aan deze mensen, is aan de voorgevel van het oude gemeentehuis van Sleen een monument geplaatst. Je herkent het als een mannenhoofd met tekst eronder. Ga maar eens kijken als je in de buurt bent.