Start Anna van Rijncollege

Fusies in het onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nieuwegein kreeg in 1994 een nieuwe impuls met de oprichting van het Anna van Rijn College. De scholengemeenschap komt voort uit een fusie tussen de voormalige openbare scholen De Randijk en De Bundel. De fusie was een gevolg van het overheidsbeleid, waarin nieuwe kansen werden gezien om via fusies een breder aanbod van onderwijs te realiseren en toch de kosten beheersbaar te houden. De nieuwe school pakte deze kansen aan. Het verbreedde het aantal afdelingen en kreeg goede doorstroommogelijkheden binnen de school voor haar leerlingen. Daarnaast nam de school het initiatief om als eerste in de provincie Utrecht het tweetalig onderwijs te introduceren. Het Anna van Rijn College behoort tot de tien scholen in Nederland die wegbereider zijn geworden voor de sterke groei en verbreding van het tweetalig onderwijs in Nederland.

Internationale oriëntatie
Met de oprichting van het Anna van Rijn College kreeg het onderwijs binnen de school ook een sterke internationale oriëntatie en een kwalitatief hoogwaardig aanbod tweetalig onderwijs. Leerlingen worden voorbereid op een globaliserende wereld. De school gaat er vanuit dat je een voorsprong hebt als je goed de Engelse taal spreekt. De leerlingen zijn betrokken bij talloze uitwisselingsprojecten met scholen verspreid over de hele wereld.

Mondiaal beleid
Vanuit deze oriëntatie zijn twee leerkrachten van de school betrokken geweest bij de tot standkoming van de stedenbanden die de gemeente Nieuwegein onderhoudt met de steden Pulawy in Polen en Rundu in Namibie. Via deze stedenbanden kreeg het internationale beleid in Nieuwegein een concreet gezicht. In onderling overleg met de partnersteden en stedenbandgroepen in Nieuwegein worden internationale activiteiten opgezet en ondersteund, zoals inhoudelijke samenwerkingsprojecten en fondsenwervingscampagnes. In 2009 bestond de stedenband tussen Nieuwegein en haar partnersteden 15 jaar.

Anna van Rijn
Het college werd vernoemd naar jonkvrouwe Johanna van Rhijn van Jutphaes, de katholieke weldoenster uit de zestiende eeuw. Anna van Rijn was inwoonster van het zestiende-eeuwse Jutphaas. Zij leefde in de turbulente zestiende eeuw en - zeer bijzonder voor die tijd - bereikte de leeftijd van ongeveer 95 jaar. Anna van Rijn was een tijdgenoot van Karel V, Filips II, Willem van Oranje en vele andere bekende en minder bekende figuren uit de geschiedenis. Zij beleefde dit stormachtige tijdperk vanuit het bescheiden landgoed Rijnhuizen aan de oever van de Vaartse Rijn in het dorpje Jutphaes. Op het Kerkveld van dat dorpje stonden vijf Godskameren, gesticht door Anna van Rijn. Zij bepaalde in haar testament dat vrije woning zou worden geschonken aan behoeftige mensen. Aan de muur van deze 'Anna van Rijn huisjes' was in 1760 een houten bord aangebracht met daarop een herinneringstekst waarvan de laatste vier regels luiden:

Haer edel stam is nu vergaen;
Wat bukt niet voor de tyt?
haer stamhuis en haar Hof nog staat
in deze wereld wijd

Anna van Rijnlezing
De school houdt de herinnering aan de weldoenster van Jutphaas niet alleen levend door de naam, maar sinds 1994 ook door onder meer de jaarlijkse Anna van Rijnlezing. Burgers van Nieuwegein worden betrokken bij het gedachtegoed van Anna van Rijn dat via de sprekers met een grote reputatie in hun lezing wordt vertaald. Zij behandelen jaarlijks een onderwerp wat raakvlak heeft met de actualiteit en met het onderwijs. Sprekers, zoals oud-staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (1998-2002) K.Y.I. (Karin Jansen) Adelmund (1949-2005), opiniepeiler/ondernemer Maurice de Hond, historicus/Amerika-deskundige Maarten van Rossum en Minister van Economische Zaken (2007-2010) M.J.A. (Maria) van der Hoeven zijn daarvan sprekende voorbeelden. De gemeente Nieuwegein kent sinds 2005 de Anna van Rijn Erepenning voor mensen die zich inzetten voor de Nieuwegeinse stad en samenleving.

Groei
Sinds de oprichting is het Anna van Rijn College in 2010 uitgegroeid tot een middelbare school voor leerlingen van elk niveau, met drie locaties. In totaal heeft het Anna van Rijn ongeveer 2000 leerlingen. De school groeit uit naar een volledig tweetalig aanbod in alle onderwijsafdelingen. En dat is uniek in de regio.