Noaberschop

door Jacomijn Schellevis en Bérénice Staiger

Het verhaal en de plek

Van oudsher was de boerenbevolking in de buurschappen op elkaar aangewezen. Individu, buurt en gezin vormden een hechte eenheid. Ongeschreven regels bepaalden de omgang tussen de buren. Deze burenhulp ging met tal van gebruiken gepaard. Het noaberschap leeft nog steeds in Overijssel en speelt nog een belangrijke rol in de verschillende buurschappen van Haaksbergen.

Het kunstwerk

In een gemeenschap waar men niet 'afspreekt', maar 'weet', zijn weinig woorden nodig. Juist daarom hebben de kunstenaars Bérénice Staiger en Jacomijn Schellevis ervoor gekozen om woorden als uitgangspunt voor het kunstwerk te nemen. De bewoners van Haaksbergen gebruiken allerlei dialectwoorden die met noaberschop te maken hebben. Uit gesprekken met bewoners zijn 9 woorden geselecteerd die samen het naoberschop ver­beelden. Van deze woorden zijn grote, vrijstaande beelden gemaakt, die zijn uitgevoerd in handschrift. Daarmee is het beeld ook een hommage aan de streektaal en de mensen die het spreken.

www.berenicestaiger.com

www.jacomijnschellevis.nl