De giek

door Rob Sweere

Het verhaal en de plek

De Veeneindeweg is een bijzondere locatie, omdat het verschillende tijdlagen van elkaar scheidt. Ten noorden van de weg liggen de restanten van het oude hoogveen. Het woeste veengebied van het Veenschap is goed zicht­baar, net als de zo kenmerkende strokenverkaveling waar vóór de ruilverkaveling nog actief turf werd gestoken. Het vormt een groot contrast met het rationeel herverkavelde landschap ten zuiden van deze weg.

Het kunstwerk

Rob Sweere heeft in het kunstwerk de giek van een dragline (materieel dat tijdens de ruilverkaveling onont­beerlijk was) een nieuwe functie gegeven, namelijk die van uitkijktoren. De sterke associaties die het beeld van een dragline doorgaans oproept (kracht, actie, optimisme) contrasteren met die van de uitkijktoren (beschouwing, bezinning, stilte). 'De Giek' biedt niet alleen uitzicht over het aardse landschap: In de nok van het werk is een kijk­gat gemaakt waar de bezoeker vanaf de Veenschapsweg ook de hemel kan aanschouwen. 'De Giek' is de pendant van 'Het Vijfde Landschap', een kunstwerk 5 kilometer verderop op Fayersheide.

www.robsweere.com

Dit kunstwerk is tot stand gekomen in het kader van het project canonkunst onder leiding van het Kunstenlab uit Deventer en financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.