Oorlog in Kampen

Strijd tegen Spanje

Tijd van ontdekkers en hervormers

Leger voor de poort

In 1572 stond Willem van den Berg met zijn leger voor de poorten van Kampen. In naam van Willem van Oranje wilde hij de stad veroveren. Op 11 augustus 1572 gaf Kampen zich over. Daar was de Spaanse koning niet blij mee…

Een Spanjaard de baas

De Spaanse koning Filips II (de tweede) was vanaf 1555 de baas over de Nederlanden. Hij was een strenge koning. Filips wilde alles zelf beslissen. Ook vond de koning dat alle inwoners katholiek moesten zijn. Net als de hijzelf. Veel mensen hadden juist moeite met het katholieke geloof. Zij waren bijvoorbeeld tegen het vereren van beelden in de kerk. Deze mensen werden protestanten genoemd. Filips II liet de protestanten streng straffen.

Opstand

"Zo kan het niet langer", dacht een aantal mannen in Nederland. Eén van hen was Willem van Oranje. Die ken je misschien uit ons volkslied. Willem en zijn vrienden waren van adel en protestant. Ze wilden niet dat de koning in zijn eentje de baas speelde in Nederland. En ze vonden dat de koning moest stoppen met het straffen van protestanten. Filips II werd erg boos toen hij hoorde wat Willem en zijn vrienden wilden. Dat zou nooit gebeuren! Daarom kwamen de mannen in opstand tegen hun koning.

Oorlog

Na 1566 liep het uit de hand. De protestanten maakten de beelden in veel katholieke kerken kapot. Woedend stuurde de koning een groot leger naar de Nederlanden. Vanaf dat moment waren de Nederlanden en Spanje in oorlog. In Overijssel misdroegen de Spaanse soldaten zich verschrikkelijk. Daarom koos Overijssel in 1578 de kant van Willem van Oranje.

Verschrikkelijke jaren

In de jaren die volgden werd er veel gevochten in Overijssel. De boeren hadden er veel last van. Soldaten roofden de oogst en staken boerderijen in de brand. Ook de steden hadden te lijden onder de oorlog. Soms omsingelden de Spanjaarden of de opstandelingen een stad. Dan wachtten ze vaak net zo lang tot er geen eten meer in de stad was en de bewoners zich overgaven. Soms werden de steden ook aangevallen. Soldaten doodden bij de aanvallen veel bewoners. Pas in 1626 waren de opstandelingen de baas in alle Overijsselse steden.

En Kampen?

De Spanjaarden wilden Kampen terug. Daarom vertrok een groot leger naar Kampen. Dat zelfde leger had eerder de bevolking van Zutphen vermoord omdat ze de kant van Willem van Oranje koos. De opstandelingen wachtten de komst van het leger niet af. Ze vertrokken uit Kampen. De stad viel in Spaanse handen. In 1578 werden de opstandelingen weer de baas in Kampen.