Trijntje uit de prehistorie

De vondst van Trijntje
In 1997 werd bij Hardinxveld-Giessendam het skelet van een vrouw uit ongeveer 5500 v. Chr. opgegraven. Omdat de graafwerkzaamheden werden uitgevoerd voor de aanleg van de Betuwelijn, kreeg ze de toepasselijke naam Trijntje. Haar skelet is tot nu toe het oudste complete exemplaar dat ooit in de Nederlandse bodem is aangetroffen.

Donken
Trijntje maakte deel uit van een groep rondtrekkende jagers en vissers. 's Winters woonden deze mensen op 'donken'. 's Zomers trokken ze in kano's naar hoger gelegen gronden zoals de duinen langs de kust. Donken zijn 'duinen' die zo'n 10.000 jaar geleden zijn ontstaan door zand dat in de laatste ijstijd door poolwinden werd opgewaaid. In de Alblasserwaard zijn nog verschillende boven het landschap uit stekende donken te zien. Onder andere zijn dat de Hazendonk en de donk bij Brandwijk. En de naam Hoogblokland verwijst naar de donk waarop het dorp ligt.

Het leven op de donken
De groep waar Trijntje toe behoorde bewoonde een donk bij de huidige Polderweg in Hardinxveld-Giessendam. Het bruikbare deel van de donk was ongeveer tachtig bij vijftig meter. Een klein deel ervan aan de zuidrand, werd vanwege de zon als kampplaats gebruikt. Bij de opgraving werden kuilen (hutkommen) gevonden met resten van dunne palen. Er werd dus geleefd in hutten met een uitgegraven vloer. Uit de vele voedselresten bleek dat vis het meest werd gegeten. Maar ook werden vogels, bevers en otters gevangen. Er werd gejaagd met speer en pijl en boog. Van twee lange bogen zijn resten terug gevonden. Bij een kleine donk verderop werd een kano van 5,5 meter lengte blootgelegd. Deze was gemaakt van een enkele lindeboom en nog helemaal intact.

Trijntje
Uit onderzoek bleek dat Trijntje 1,58 meter lang was, moeder van verschillende kinderen en dat ze tot haar dood in goede gezondheid verkeerde. Haar tanden waren wel sterk afgesleten door het eten van ruw voedsel en het met de tanden bewerken van dierenhuiden.Toen ze stierf was Trijntje tussen de veertig en zestig jaar oud. Ze werd op een hoge plek van de donk begraven. Omdat haar skelet compleet was konden haar gezicht en lichaam gereconstrueerd worden. De reconstructie is vanaf medio 2011 te zien in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld - Giessendam.