Voorne-Putten op de kaart gezet

Belastinginning in Beeld

1695-1771

In 1695 gaf de Generale Dijkage opdracht om polderkaarten te laten maken. Voortaan was in één oogopslag duidelijk wie er moest meebetalen aan het onderhoud van dijken en wegen. De Generale Dijkage van Voorne zorgde voor de zeedijken rond het eiland. Iedereen die een stuk land bezat, moest meebetalen aan het onderhoud ervan. Om het innen van de belastingen te verbeteren, besloot de Generale Dijkage in 1695 een serie polderkaarten te laten maken.