Patriotten en prinsgezinden

Crisis in de Republiek

1780-1795

De ruzie tussen de twee partijen zorgde voor gespannen situaties en leidde uiteindelijk tot rellen. De patriotten delfden het onderspit op het overwegend prinsgezinde Voorne-Putten. Patriotten waren burgers die in opstand wilden komen tegen de elite die de macht had. Ondanks het feit dat Voorne-Putten overwegend prinsgezind was, richtten ook hier groepjes patriotten gewapende vrijkorpsen op om hun doel te bereiken: Willem V afzetten en het volk aan de macht helpen.