De crisisjaren

Samenleving in depressie

1929-1940

De economie op Voorne-Putten en Rozenburg was na de Eerste Wereldoorlog langzaam opgekrabbeld. De crisis deed alle investeringen weer teniet en veel mensen raakten werkloos. In de jaren twintig leefde de economie op Voorne weer op. Naast toerisme nam vooral de tuinbouw een hoge vlucht. Door de vele zonuren en vruchtbare grond bleek de streek uitermate geschikt voor glastuinbouw.